News

Serat Wulangreh Iku Anggitane/karangane

×

Serat Wulangreh Iku Anggitane/karangane

Share this article

Serat Wulangreh Iku Anggitane/karangane – A ni igberaga lati kede pe a n ṣe idagbasoke wiwo dasibodu tuntun lati mu iriri olumulo dara si.

A pe ọ lati ṣe atunyẹwo ati gbiyanju dasibodu tuntun wa. Diẹ ninu awọn ẹya kii yoo wa, ṣugbọn wọn yoo ṣafikun ni ọjọ iwaju.

Serat Wulangreh Iku Anggitane/karangane

Ma ṣe ṣiyemeji lati gbiyanju nitori pe o rọrun lati pada si wiwo ti o lo lati.

Gebyare Uriping Manungso: Mei 2012

Daftar Isi Prawacana ………………………………………. . …………………………………………. …… v Atur Pangiring……………………………. ………………………………….. ……….. …….. iii Daftar Isi 1………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….. 5 5 Kompetensi Dasar dan Indeksi ……………………….. …………………. 5 Omowe Bob Langung………………………. …………………………… 6 6 Mbabar Wawasan…………………… ……………………………………………… 8 11 Pasinaon 1 11 Modhel Teks Pinilih : Nyinau teks artikel ………………………….. …….. …… 14 Garpan 1: Niamh Tax Article Bob Russik Linux Hadoop …………………………….. …………………………………….16 Garpon 3: Nittany Jensening Abala ……………………………………………… 17 18 Garpan 4 : Nating Assining Abala 20 20 Mangertini Okara Lamba Kamburan ……………………………………… …. ……….. .. 24 24 Garpan 1 : Nirangik Genius Abala ……………………………….. …………………………… 27 Garpan 2: Analytically Analysis of the Abala Aisin …………………………………………… 27 31 Pasinaon 3 : 32 Pakaryan Mandhiri : Maca Lan Ngrembug Sawijine Artikel …… ……….. …… 33 Garpan 1: Maca Expressive Tech Article……………… …………………… Garpan 2: Negrangix Savage Article ………………. ………………………….. .. Garpan 3 : Nanggapi Asin Abala ………. …………………………………………. …Garpan 4: Nggawi Abala ………………………………………………………. ………………….. Gladin Volangan 1 …….. ……………. ………………………………….. Wollongan 2 Waing Sajron Bebryan Java ……. ………………………….. Kompetensi Dasar dan Indikator …………. . ……………………………………………… …… Bob Tech Carita Wayang Porva. …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …… …… 1 Garpan : Niamak Tek-Petrok Madig Pandita …………………………….. ….. Garpan 2: Nittany Structural Tech ……………………………….. …………………………………… . ……………………………….. Bebaringan: Mangun Tax Karita Wayang ……. ……………………………..

Garpan 1: Ngananalysis Insure Intrinsic Tax Wayang Porwa …………………… 34 Garpan 2: Neganalysis Insure Extrinsic Tax Wayang Purwa …… . ……………. 35 Garpan 3: Neganalysis Relivansen Karita Wayang …………………… . ………. 36 Garpan 4 : Kawruh Basa lan Kasusastran ………………………….. …………….39 Pasinaon 3: 40 41 Pakaryan Mandhiri: Mangun Teks Carita Wayang ……………….. ……….. 41 43 Garpan 1 : Niritakaki isi lan karif karita wayang …………………………….. ……… 44 Garpan 2 : Ndodha Lan Nanggapi Tek Krita Wayang …………………………. …… Garpan 3 : Maka Andha Mu Karita Wayang …………………………….. Gladin Volangan 2 ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 47 47 Bob Tech Lakun Abasa Java… ……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 Pasinaon 1. 56 58 Modhel Teks Pinilih : Nyinau Teks Lakon (Drama) …. …………………………… …. ….. 58 Garpan 1: Numak Taks Lakon ―Nolong Menthong ……………………………………………….. ……. 58 GARPAN 2: Imọ-ẹrọ ẸLẸ ỌRỌ NEMOKIC ………………. ……….. 59 …. .. 60 Garpan 4 : Nganalisis Titikane Basa Lisan ing Teks Lakon ……………….. ……… 62 62 Pasinaon 2 64 Makarya Bebarengan: Mangun Sawijine Teks Lakon ………………. ……. 66 66 Garpan 1: Maka Tech Lakun Lars Karo Technik Pamaragan …………………. 67 67 Garpan 2: Ndodaha Ujin Akhlaq Sajron Tek Lakon ………………………….. Garpan 3 : Ngayahi Pamaraganeng Tek Lakon …… . …………………………………………. 69 69 Garpan 4: Maragaki Tax Lacon Sjironing Pajlaran …. . …… ………. 69 Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri : Mangun Sawijine Teks Lakon …………………. . ……… ……….. Garpan: Knowles Tech Lacon ……… . ……………………. Gladin Volangan 3…… .. ………………………………….. …….. ……………. Wollongan 4 Ngodi Cara Bakek ………………. .. …………………………… Atọka Ipeye ati Atọka …. ……………………………………………………………………… ………………. Bob Pangriket Aksara Java ……………………………… …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……… …………………………… 1 Girpan : Nangingali Tech Aksara Java … …… ……………………………….. Garpan 2: Ningre Tech Aksara Java …. ……………………………….. Sastri Basa / Kelas 10 1

Baca Juga  Cita-cita Atau Tujuan Negara Indonesia Terdapat Dalam

Garpan 3: Nitni Bab Ongah-Onghang Basa……………………………… ………………………………….. 77 Garpan 2 : Ngarikit okara nganggu aksara java ………………………………….. 77 77 Garpan 3: Negrikit paragraph Nganggo Aksara Java …………………………………………………. ……………..90 90 Garpan 1: Panoliz Yukara Ngangu Aksara Java ………………. .. .. ………. 91 91 Garpan 2: Panolus Paragraph Nganggu Aksara Java …………………….. …. ….. ….. 93 Garpan 3 : Nyulihi Panulise Paragraph Latin manyang Jawa …………………. …………………………………………. ……………….. 98 Awọn iwe igba ikawe Ipeye UJI …….. ………………………………….. 100 101 Wolangan 5 Nggigolan Surasaning Basa. ……………………………………………. 103 103 Kompetensi Dasar dan Indikator …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………… …………………. …………………. 107 107 Mubabar Wausan … …………………………………………… …………………….. .. 109 109 Pasinaon 1. 110 111 Modhel Teks Pinilih ……. …… ……………………………………………… 112 Garpan 1 : Chapter Cognition Characteristic Basan Tech Sastra …………………. …… Garpan 2: Chapter Identificasi Characteristic Basan Tech Non-Sastra ……. …… …. Sjironing Tech ……….. Garpan 1 : Nintingi (Nganalisis) Basa Reininga ………………. …….. ……….. 2 Girpan : Negisi Tembung Sjiron Basa Reninga …………………. …….. ….Garpan 3 : Nintingi panyadra in savijin kegyathan budhaya …………. …..Garpan 4 : Mbandingik tek sastra lan non sastra … ………………. Pasinaon 3 : Pakrian Mandhari : Nyinau Panganggone Basa Sajerone Teks ……….. …….. …Garpan 1 : Nandhingake Ilabageene Basa …………. …………….. ……….. ……Garpan 2 : Ngrikit Yukara Nganggo Basa Reining …………. ………. ………. Garapan 3 : Ngarikit paragraph kang nigimo basa rening ……………….. .. 4 Garapan : Golak lan ndimonstrasiki taxa panindra ……….. ………. Garpan 5 : Nedemonstrasicae taxus Panindra ………. …………………………….. Gladin Wolangan 5 ………………. ……………………………….. 2 Sastri Basa / Ijo 10

Wolangan 6 Pitutor Lohor Eng Timbang Makapat …………………………… 115 115 Kompetensi Dasar dan Indikator …………………. …………………………………………. 116 116 Bob Timbang Makapat Lan Pitotor Lohoor ……………………………….. ………. 117 Mubabar Wasan ……………………………….. ………………………….. 119 122 1 kọja ………. Owo-ori awoṣe panel: Nienau Pitotor Sajron Timbang ……….. .. 125 Garpan 1: Janes Lan Paogerin Timbang Makapt 125 Garpan 2: Nduda Koroh Basa Sajron Timbang. ……………………………… 127 128 Pasinaon 2 : 129 Makaria Bibringan : Nripta Timbang Makapat .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….. 132 132 Garpan 2: Njangkipi Guru Walangan …….. ……. ………………………………….. 133 Garpan 3: Ngagankarik Timbang Makapat. ……………………………….. 134 134 Garpan 4 : Ngonski Pitotor Lohor Geroning Timbang………………………….. 135 Pasinaon 3 : 137 Pakaryan Mandhiri : Mangun Teks Tembang ……………………………….. 139 140 Garpan 1 : Nagripta Tembang Adidhasar Taks Gankaran ………………….. 139 144 Garpan 2: Moohi Kandhana Timbang ………………. …………………………………… 150 Garpan 3 : Nimbang Makapat ………………………………….. …………………. 152 152 Gladin Wolangan 6 …… ……………. .. ………………………… …….. 152 Willangan 7 Ngudi Pewolung Lohor …. .. …………………………………… 153 153 Kompetensi Dasar lan Indikator… .. …………………………………………………………. ………. Bob Ninao Panggoning Aksara Java Mubar Wausan ……….. ………………. .. ……………………… .. Pasinaon 1 Modhel Teks Pinilih : Nyinau Pangrakiting Aksara Jawa……… .. …………………. ……………………………….. Garpan 2 : Nenginglingi Aksara Java …………………………….. Garpan 3: Ningri Tech Aksara Java ….. . ……………….. Garpan 3 : Pangtrap Aksara Marda, Swara, Lin Rikan Jeron Tek …………. Pasinon 2: Makaria Bibringan: Maca lan Nulis Teks Aksara Jawa …………………………. 1: Negesi lan Mbabar Teks Aksara Jawa .. ……………………………….. Garpan 2 : Ngarikit Okara Nganggo Aksara Jawa .. . ……….. …………………………… Pasinaon 3: Pakrian Mandheri: Mangun Tech Runx Mawa Aksara Java …………………Garpan 1: Ngriket Okara Nganggo Aksara Latin …….. .. …………………. …………….. Sastri Basa / Kalis 10 3

Baca Juga  Seberapa Penting Energi Bagi Kehidupan Jelaskan

Buku Bahasa Jawa Kelas X

Garpan 2 : Ngarikit Okara Nganggo Aksara Java ………………………………… 152 153 Garpan 3 : Ngrakit Paragraph Ngabo Aksara Jawa………………………….. 154 Gladhen Wulangan 7 ……. …………………………………………. …. 158 UJI Competency Semester Janap …………………. …….. ……….. 167 Pistachio Office ……………………………….. ……………………………….. 4 Sastri Basa / Ijo 10

Volangan 1: Ngodi Listaring Alam Competency Tester ati Atọka 3.1 Meng Idanimọ, Mimhami, ati Menganalysis Taxus nonsastra (Beretta, Abala, Lapuran, Don Linea) Secara Lizan ati Tullis. 3.1.1 Mengelaskan Be Abala. 3.1.2 Menjelaskan jenis artikel. 3.1.3 Menganalisis isi artikel. 4.1 Menginterpretation, mengekspresikan isi teks nonsastra secara lisan dan tulis. 4.1.1 Tax Article Akọsilẹ. 4.1.2 Meringkas Abala 4.1.3 Meningagapi Abala yii. 4.1.4 Menolis article sederhana passinon iki ngrembug teks artikel. Ancase supaya para siswa bisa tambah kawhe ing Babagan Linkungan Alam, trampil, kreativ lan bisa gawe sawijine Artikel Babagan Linkungan. Bab linkungan alam mubabar wausan: panjablog gunang kelud resikan: soweto gondo verdoyo-kibomin 1. tahun alib bakda molud walanipon, mong salmit kang den apados. Windu Sengara tinulis, 6. Pra nayaka punggawa samya gumregut, Mbeneri mangsa kawolu, Ngopeni kawula alit, Jemuwah Wage kang ari, Darapon bisa rahayu, Tanggal rolas wus kelakon. Lanang wadon pada ngangsi, golak papan luweh adoh. 2. Tabuh sewlas kaleres wanci dalu. Dhos madhangi jagad klorot. 3. Bingat-bingut pangamuke gunung Kelud, 8. Wedi Miris ngali urubing gunung, Pindha gabah den interi, Mangangah awjud geni, Padha bingut tanpa dunung, Pindha neraka andulu, Polahe kawula cilik, Nanghosaburondhi, Sasaledburon. Lir kiyamat wus dumados. 4. Sigra cancut tumandang paring haigalin, 9. Tanpa kendhat nadhanning kang dahuru, Pangarsane Praja sami, Ana Lindhu Tuwin Banjir, Mapanaken rakyatipun, Lumaku ing saben taun, Amrih Rahayu Basuki, Angin girden nora

Baca Juga  #show Run Berfungsi Untuk

Serat wulangreh pupuh pangkur, serat wulangreh pupuh gambuh, serat wulangreh, serat wulangreh terjemahan