News

Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah

×

Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah

Share this article

Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah – Apakah kamu suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda online secara gratis dalam hitungan menit! Buat buku flip Anda sendiri

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kelas III SD/MI 1 Nama Sekolah : SD Islam Arrasyid Kelas/Semester : III/Genap Isi : Pendidikan Agama Islam Materi 7 : Hati yang Damai dengan Berperilaku Baik Submateri : 1. Ikhlas 2. Mohon bantuannya JP : 8 (2x tatap muka)

Satu-satunya Tujuan Dalam Memohon Pertolongan Adalah

2 “Ayo latihan” A. Beri tanda silang (x) pada huruf a, b, c untuk jawaban yang paling benar! 1. Jujur artinya….. a. berbuat baik hanya dengan niat Allah. ya. melakukan sesuatu yang baik hanya dengan niat malaikat c. berbuat baik hanya dengan niat Rasulullah 2. Ikhlas adalah syarat diterimanya……. a. Aset c. Amal b. Hati 3. Niat yang…….menjadi awal dari amal shaleh. satu. buruk c. Oke bye. Jelek 4. Maha Suci Allah SWT. dilihat dari ….. a. Penampilan c. Hati dan Amal b. Perbendaharaan 5. Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan dalam…… a. Melakukan hal-hal buruk c. Ibadah b. berpura-pura sakit 6. Minta pertolongan hanya kepada…… a. Batu c. Airb. Allah SWT 7. Allah SWT. memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk…… a. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah SWT. Kebohongan c. Menyembah selain Allah

Ramadhan 74 Hari Lagi, Berikhtiar Dan Berdoalah

3 “Ayo Latihan” B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat! 1. Niat yang …………………………….. akan membuahkan perbuatan jujur ​​2. Kemuliaan bagi Allah SWT. dilihat dari? ………………………………………… .. ……………. 3. Hanya Engkau yang kami sembah dan Hanya Engkau yang kami cari?…………….. . ………………………………………… .. … …………………………………. ……….. …… ……………….. …. 4. Bagaimana cara meminta bantuan dari Allah SWT. dengan ? ………………………………………… .. ………………………………………… .. …………………………………………………….. .. …… …………………………………… C. Tulis pendapat Anda! Apa yang telah anda pelajari hari ini? Apa kelebihan orang jujur?

Baca Juga  Mengapa Benda Permukaan Keras Dapat Memantulkan Bunyi

4 “Ayo latihan” C. Tuliskan pendapatmu! Apa yang telah anda pelajari hari ini? Doa apa yang sudah kamu baca?

5 “Ayo Amalan” Membantu sesama Anak memohon ampun Berdoa kepada Allah SWT Berbuat baik D. Buatlah gambar sesuai kalimat yang benar!

6 “Mari kita berlatih” NO STATEMENT B S 1 Niat baik adalah awal dari perbuatan buruk 2 Niat yang ikhlas akan membuahkan amal yang ikhlas. 3 Ikhlas adalah syarat menerima sedekah. 4 Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. 5 Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya untuk mencari pertolongan kepada selain Allah SWT. B= Benar S= Salah E. Beri tanda centang ( ) pada kalimat berikut!

Bacaan Doa Setelah Sholat Hajat Lengkap, Ketahui Juga Tata Caranya

7 “Ayo latihan” F. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar! 1. Saya – selalu – melakukan – sesuatu – karena – Allah SWT. 2. – tidak – suka – membual – tentang diri saya sendiri. 3. Saya – selalu – menunaikan – beribadah – hanya – karena – Allah SWT. 4. Saya berdoa – selalu – kepada Allah SWT. 5. Saya – selalu – meminta – meminta – membantu – hanya – dari Allah SWT. 6. Saya – selalu – berdoa – setiap – awal – bekerja.

8 “Ayo Latihan” Gunting gambar di atas dan tempel di halaman berikutnya untuk membuat gambar utuh. G. Susunlah bagian-bagian gambar di bawah ini menjadi gambar utuh!

LEMBAR KERJA Pendidikan Agama Islam LEMBAR KERJA ARRASYID ISLAM SD Jl. Raya Rawabuntu, No. 19, distrik. Serpong Tangsel Selatan Telp. : 0811 1102 044 Web : https://sdislam-arrasyid.sch.id BBaabb77||HHaattiiTTeenntteerraammddeennggaann BBeerrppeerriillaakkuuBBaaiikk

Memohon pertolongan allah, memohon pertolongan allah dengan cepat, kamulah satu satunya cover, sholat memohon pertolongan allah, doa memohon pertolongan dalam kesulitan, satu-satunya, sholat memohon pertolongan, dzikir memohon pertolongan allah, memohon pertolongan, doa memohon pertolongan allah, zikir memohon pertolongan allah, surah memohon pertolongan allah

News

Contoh Revisi – 2. “Ringkasan itu menonjolkan intisari…